Deze website www.sneakersquad.nl (de "Website") is eigendom van Sneakerfreak B.V. met de handelsnaam: Sneaker Squad (hierna te noemen "Sneaker Squad"), een onderneming met adres Bargelaan 200, Leiden. Sneaker Squad is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68943644.

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de Website. Door de Website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Inhoud Website
Sneaker Squad behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de Website en deze disclaimer te wijzigen of te verwijderen zonder mededeling daarvan aan u te hoeven doen.

Sneaker Squad besteedt veel zorg en aandacht aan de inhoud van de Website, maar het gebruik van (informatie op) de Website is voor eigen risico. Ondanks onze inspanning, kan het voorkomen dat de inhoud van de Website onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de Website wordt dan ook zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid aangeboden.

Alle prijzen getoond op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten door bijvoorbeeld een onjuiste invoer of technische problemen. Voor de gevolgen van dergelijke fouten is Sneaker Squad niet aansprakelijk. Op grond van dergelijke fouten komt geen overeenkomst tot stand tussen u en Sneaker Squad.

Aansprakelijkheid
Sneaker Squad is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen door gebruik van (informatie op) de Website. Indien u handelingen verricht op basis van (informatie op) onze Website is dit voor uw eigen risico. Er komt geen overeenkomst tussen u en Sneaker Squad tot stand op grond van kennelijke fouten en/of onvolledige of achterhaalde informatie.

Sneaker Squad is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de Website en Sneaker Squad is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de Website wordt verkregen. Daarnaast is Sneaker Squad niet aansprakelijkheid voor inhoud van de Website welke afkomstig is van derden.

De Website bevat hyperlinks naar websites van derden. Sneaker Squad aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot (de inhoud van) deze websites en/of diensten van derden. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Ondanks dat Sneaker Squad er alles aan doet om misbruik te voorkomen, is Sneaker Squad niet aansprakelijk voor informatie die gebruikers op de Website plaatsen. Sneaker Squad controleert de inhoud die gebruikers van de Website op de Website plaatsen niet, maar kan deze inhoud wel aanpassen. Indien er klachten zijn, kan Sneaker Squad deze inhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

Intellectueel Eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website berusten bij Sneaker Squad voor zover deze niet bij derden berusten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneaker Squad is het niet toegestaan om (delen van) de Website, informatie op de Website of ander materiaal getoond op de Website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

CONTACT

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Sneaker Squad via [email protected].